Tiêu chí Đặc điểm của phần mêm kế toán doanh nghiệp

Phần mềm kế toán hiện đã trở nên phổ biến và hỗ trợ rất nhiều cho công việc kế toán tài chính và quản trị của doanh nghiệp.

Tiêu  chí lựa chon phần mềm kế toán

Phần mềm đáp ứng được nhiều loại hình doanh nghiệp và cung cấp đầy đủ chế độ kế toán

Khả năng tự động hóa của phần mềm kế toán

Tính linh hoạt của phần mềm

Khả năng kiểm soát lỗi khi hạch toán

Tính dễ sử dụng của phần mềm kế toán

Dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Phần mềm phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp

Phần mềm phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp

Phần mềm đáp ứng các yêu cầu về kế toán tài chính và quản trị

Đặc điểm của phần mềm kế toán dùng cho nhiều doanh nghiệp:

Hiện nay trên thị cũng có khá nhiều nhà cung cấp phần mềm, tuy nhiên chỉ có một vài đơn vị nhà cung cấp triển khai phần mềm kế toán đóng gói đặc thù dùng cho nhiều doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng. Mức độ đáp ứng bài toán của các nhà cung cấp phần mềm là khác nhau, trước khi lựa chọn, kế toán viên cần tìm hiểu, xem xét và đánh giá đúng năng lực. Tất nhiên việc quyết định mua gói phần mềm loại này mang lại lợi ích cho những kế toán viên làm “tự do” cùng lúc cho nhiều công ty, cũng đồng nghĩa với việc tính năng của phần mềm có nhiều hạn chế và không thể ứng dụng nó cho tổng thể một doanh nghiệp được.

ANA đã và đang cung cấp cho thị trường các gói phần mềm kế toán – tài chính đa dạng và phong phú  như: Phần mềm kế toán doanh nghiệp; Kế toán hành chính sự nghiệp, phần mềm kế toán online, phần mềm bán hàng… và các phần mềm quản lý khác như Quản lý quỹ tín dụng, quản lý nhân sự, bán hàng, công văn, hợp đồng, vật tư, tài sản,… đem lại hiệu quả kinh tế cao, đóng góp vào sự phát triển bền vững của khách hàng. Công ty không ngừng nghiên cứu, đổi mới công nghệ nhằm đáp ứng và thỏa mãn hơn nữa nhu cầu của khách hàng.

tìm hiểu thêm: https://anavn.com.vn/tin-tuc.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *