phần mềm kế toán ANA và chức năng

Phần mềm kế toán online ANA có các chức năng hỗ trợ cả ba khâu chính của bộ phận kế toán. Từ nhập số liệu về các nghiệp vụ  kiểm tra số liệu → thực hiện các tính toán cần thiết đến → xuất dữ liệu ra các sổ sách báo cáo theo yêu cầu (Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị)

Ngoài ra với chức năng tra cứu cực mạnh của chương trình cho phép người dùng thực hiện tra cứu và phân tích chi tiết tình hình tài chính của đơn vị một cách tức thời và nhanh nhất theo yêu cầu.

Số chứng từ tự động

Chương trình cho phép người dùng tự thiết lập ký tự số chứng từ tự động tăng dần theo các ký tự đã được thiết lập.

Ngoài ra chương trình cho phép người sử dụng thiết lập sẵn những TK hạch toán tự động bên Nợ hoặc bên Có của một chứng từ cố định nhằm giảm bớt thao tác khi nhập liệu. Ví dụ: Tại phiếu thu thiết lập hạch toán tự động TK Nợ 1111, khi vào phiếu thu phần mềm tự động hạch toán bên Nợ TK 1111.

Phân quyền theo chức năng của từng kế toán viên

Chương trình cho phép phân quyền theo tài khoản, theo chức năng sử dụng, phân quyền in báo cáo.

Nhiều lợi ích về cập nhật chứng từ

Phần mềm cho phép in 1 lúc nhiều chứng từ nhằm giúp cho người sử dụng không mất thời gian khi cần in với số lượng nhiều.

Khóa mở sổ kế toán

Chương trình cho phép người sử dụng khóa sổ kế toán sau khi hoàn thiện báo cáo tháng gửi ban lãnh đạo hoặc các cơ quan chức năng để tránh việc sửa số liệu.

Tự động lưu dấu vết

Nhằm tránh trường hợp kế toán viên đổ lỗi cho nhau trong trường hợp nhầm lẫn, sai sót, sửa, xóa, phần mềm kế toán ANA ONLINE thiết kế mục nhật ký sử dụng nhằm lưu lại dấu vết sử dụng của từng user, chi tiết đến từng thao tác, thời gian, chứng từ. Trong trường hợp chứng từ đã bị xóa khỏi phần mềm, chương trình hỗ trợ người dùng có thể xem lại chứng từ gốc đã xóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *