Tag «hóa chất MDI TDI»

Cách phân biệt hóa chất MDI và hóa chất TDI

Trong thị trường thương mại có những loại isocyanates phổ biến sau: TDI: toluene diisocyanate, MDI: diphenylmethane diisocyanate, MDI: naphthalene diisocyanate, HDI : aliphatic isocyanate is hexamethylene diisocyanate, IPDI: isophorone diisocyanate, HMDI : hydrogenated MDI. Isocyanates là gì? MDI và TDI là gì? Isocyanate là nhóm chức có công thức R N = C = …